Het Greenheart Project

Een gezellig, leuk en informatief Scheepvaartforum
Gert Schouwstra
Berichten: 228
Lid geworden op: 23 sep 2007 19:38
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: Het Greenheart Project

Bericht door Gert Schouwstra »

Voor geïnteresseerde kijkers:
Morgen komt er twee artikelen in de Leeuwarder Courant. Dat is ook de laatste dag waarop er gestemd kan worden. (zie link hieronder).
http://www.dagvandeingenieur.nl/vernuft ... zing-2014/
Gert
- Varen is Leven -
Mijn website AA-Planadvies is op 12 april helemaal vernieuwd.


Gert Schouwstra
Berichten: 228
Lid geworden op: 23 sep 2007 19:38
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: Het Greenheart Project

Bericht door Gert Schouwstra »

Omdat niet iedere lezer in Fryslan woont is dit de tekst van de twee artikelen in de Leeuwarder Courant. In de krant zelf is het natuurlijk nog veel mooier opgemaakt, o.a. met foto's.

HERSTEL VERVOER IN DE STILLE OCEAAN: door Koen Pennewaard.

Met een ‘simpel’ bootje een hele gemeenschap en economie weer tot leven brengen. Met het Greenheart Project denkt Gert Schouwstra de bevolking van honderden eilanden in de Stille Oceaan gelukkiger en welvarender te maken.

De Pacific is een compleet andere wereld. Speldenknoppen op de wereldkaart in een zee van blauw. ,,Eilandjes met 500 tot 3000 inwoners, op afstanden van elkaar van Terschelling tot Schotland. Maar tussen de eilanden varen nauwelijks schepen. Een reguliere verbinding is er niet. De vervoerstromen zijn zo dun, dat kapiteins wachten met uitvaren tot er voldoende betalende passagiers zijn of vracht is. Pas dan koopt hij zijn olie voor de reis. Door het ontbreken van raffinaderijen zijn de dieselprijzen in het gebied erg hoog’’, vertelt Gert Schouwstra uit Sneek. De bewoners zijn hierdoor steeds verder in een isolement geraakt. Economieën zijn ingestort, werkgelegenheid is verdwenen en armoede eist een steeds hogere tol. ,,Ik ben een idealist. En ik niet alleen gelukkig.’’

Schouwstra kwam in contact met Gavin Alwright. De Engelsman is betrokken bij de organisatie Greenheart. Met andere leden van de Japanse non-gouvernementele instelling ontstond het besef dat er een andere vorm van transport voor de Pacific en andere afgelegen regio’s moest komen. ,,De mensen daar kunnen varen, dat hebben ze in het verleden wel laten zien. Het was aan ons om een schip te ontwikkelen dat niet afhankelijk is van minerale brandstoffen en dat overal gemakkelijk zou kunnen aanleggen.’’ Een internationaal team van zeevarenden, maritieme ontwerpers, ingenieurs en andere enthousiastelingen ontwierp de afgelopen jaren een vrachtschip dat wordt aangedreven door zonne-energie en wind. De boot is slechts 32 meter lang en kan maximaal drie grote containers, een aantal auto’s en - naast de zevenkoppige bemanning - acht passagiers vervoeren. Door de platte bodem kan gewoon op het strand worden afgemeerd. De laadklep aan de achterzijde maakt het mogelijk dat de goederen eenvoudig met trekkers uit het schip kunnen worden gereden. Daarnaast fungeert de mast, gebouwd als een A-frame, als kraan. Die heeft een hijsvermogen van maximaal 5 ton. De elektromotoren in het schip, gevoed door zonne-energie, zorgen voor een actieradius van 70 mijl (130 kilometer). Op zee kunnen de accu’s weer worden opgeladen. Ook de schroef wordt gebruikt om energie op te wekken. ,,Als het hard waait, kan hij worden gebruikt als een soort windturbine.’’

Dit jaar wordt het prototype van het vrachtschip, dat de naam Greenheart Project heeft gekregen, gebouwd op een werf in Bangladesh. De kosten bedragen zo’n 450.000 euro. Volgens Schouwstra is er markt voor zeker duizend schepen. ,,Maar het probleem op de Pacific speelt natuurlijk ook in delen van Afrika en op de Caribische Eilanden. ‘Je kunt tegen hele lage kosten maandenlang op zee blijven’ Afgelegen streken, met slecht bereikbare kusten. Ook op dunnere vervoerslijnen kan deze boot gemakkelijk en voordelig worden ingezet. Nu zie je vaak dat een container in Midden-Afrika eerst naar de Noord-Europese haven wordt vervoerd, om dan via Noord-Amerika te belanden op de bestemming in Zuid-Amerika. Dat kan natuurlijk veel vlotter.’’ Behalve voor vervoer van vracht en passagiers kan het schip ook worden gebruikt voor andere doeleinden.

Schouwstra denkt daarbij aan ‘feeder’ voor grote schepen die niet aan de wal kunnen komen, patrouilleschip of onderzoekschip voor natuur en visserij. ,,Je kunt tegen hele lage kosten maandenlang op zee blijven.’’ De universiteit van Fiji heeft al belangstelling voor het project getoond. De Sneker adviseur gaat nog een stap verder. Met de terugkeer van de vervoersstromen, toenemende werkgelegenheid en stijgende welvaart kan ook de scheepsbouw die voorheen op Fiji een sector van belang was, weer leven worden ingeblazen, verwacht hij. Het Greenheart Project is genomineerd voor de Vernufteling, een belangrijke prijs voor engineering in Nederland. Tot en met vandaag kan op de tien finalisten worden gestemd.


"WATER IS VOOR MIJ DE VERBINDENDE FACTOR" door Koen Pennewaard.

SNEEK Geef hem een landkaart en Gert Schouwstra kijkt naar de waterwegen.
Als zoon van een binnenvaartschipper houdt Schouwstra zich beroepshalve bezig met vaarwegen en transport in binnen- en buitenland. Zeven generaties lang vloeit er binnenvaartbloed door de aderen van zijn familie. Opgegroeid op de rivieren en kanalen van Europa is water voor de 52-jarige Sneker de verbindende factor.

Geboren is hij op een van de mooiste plekken in Friesland, de Harlinger Noorderhaven, omdat zijn vader Gerrit bij scheepswerf Cees van der Schoot een nieuw vrachtschip liet bouwen. ,,Daar deden ze toen drie maanden over.’’ Motorschip Drechtstad, type kempenaar, is het huis waar Schouwstra deels opgroeit. Deels, want als kind van een binnenvaartgezin wordt de kleine Gert als zevenjarige knaap naar een schippersinternaat in Rotterdam gestuurd. Het maakt hem al vroeg volwassen. ,,Als negenjarige had ik al mijn eigen paspoort. Want soms lag het schip in België, maar meestal in Duitsland.’’ Het internaat is geen fijne plek. ,,Er was geen sociale veiligheid en geen ruimte voor het individu. Dat is voor mij ook de reden geweest om zelf geen binnenschipper te willen worden. Ik wilde mijn kinderen dit niet aandoen, hoewel de situatie in de afgelopen decennia wel flink is verbeterd.’’

Maar ook het leven op de wal staat in het teken van water en vervoer. Schouwstra volgt diverse opleidingen, waarbij de gemene deler scheepvaart en werktuigbouwkunde is. ,,Ik weet daardoor hoe bepaalde processen werken.’’ Afstuderen aan de hts deed hij pas op latere leeftijd. Zijn karakter is te ongedurig. ,,Ik schakel snel, heb steeds een nieuwe uitdaging nodig.’’ Aan zes uren slaap per nacht heeft de Sneker waterman genoeg. Het stelt hem in staat een groot aantal functies te bekleden. In loondienst, of als zelfstandig adviseur. Een korte bloemlezing. Ambtenaar bij de gemeente Heerenveen (1990-2002) op de afdeling ruimtelijke ordening en milieu. Daarna, tot 2011, bij de provincie Fryslân werkzaam op de beleidsafdeling verkeer en vervoer, met speciale aandacht voor de vaarwegen.

Daarna richt Schouwstra als zelfstandig adviseur AA-Planadvies op. In die rol is hij nu via de provincie betrokken bij het ontwerp van het nieuwe sluizencomplex bij Kornwerderzand. Daarnaast vervult hij functies in opdracht van de Zweedse overheid. ,,Men wil daar meer werk maken van de binnenvaart en de mogelijkheden voor watersport vergroten zoals hier gebeurt in het Friese Merenproject.’’ Naast het water is er nog een andere belangrijke leidraad in het leven van Schouwstra. ,,Ik zie mijzelf als een cadeau van God voor andere mensen.’’ Hij maakt al twaalf jaar deel uit van de fractie van de ChristenUnie in Sneek/Súdwest-Fryslân. Ook is hij lid van het landelijk hoofdbestuur en internationaal secretaris. ,,Want nog belangrijker dan investeren in dingen is natuurlijk het investeren in mensen.’’
Gert
- Varen is Leven -
Mijn website AA-Planadvies is op 12 april helemaal vernieuwd.

Gert Schouwstra
Berichten: 228
Lid geworden op: 23 sep 2007 19:38
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: Het Greenheart Project

Bericht door Gert Schouwstra »

Deze week was de uitslag van de verkiezing voor "De Vernufteling". Ik heb hem niet gewonnen, maar werd wel op het podium geroepen omdat ik een eervolle vermelding van de jury had gekregen. Ik wil iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht bedanken. Hieronder een gedeelte van het juryrapport, waarin de jury uitleg geeft:

Juryrapport Vernufteling 2014
De brancheorganisatie NLingenieurs en de ingenieursvereniging KIVI hebben de jury gevraagd tien ingenieursprojecten te beoordelen van negen inzenders. Daarbij is de jury verzocht een top drie aan te wijzen en een nummer één.
Voor het eerst dit jaar telt bij het aanwijzen van de winnaar de uitslag van de via het web georganiseerde publieksverkiezing even zwaar. De jury is positief dat een veel grotere groep betrokken is bij het aanwijzen van de winnaar, en ziet het ook als een logische stap in een tijd waarin de stem van de crowd er toe doet.
Bij het bepalen van de uitslag heeft de jury, zonder kennis van de uitslag van de publieksverkiezingen, haar eigen oordeel opgemaakt. Vervolgens is die uitslag gelegd naast die van het publiek, en daaruit is de gezamenlijke top drie en winnaar vastgesteld. Dit rapport geeft de overwegingen en argumenten die door de jury zijn bediscussieerd en gewogen. Uiteraard is dat niet mogelijk voor het motiveren van de publieksvoorkeur.

De beoordeling door de jury
Bij de inzendingen viel de jury de grote verscheidenheid aan disciplines op, inclusief projecten die niet direct zijn gerelateerd aan de publieke ruimte, zoals bij rookverdrijving, liggers van viaducten en sluizen, maar die afkomstig zijn uit de offshore en de hightech chemie. De jury juicht deze verbreding toe. Verder merkt de jury op dat de beschrijvingen van de projecten door de indieners duidelijk aan kwaliteit winnen, wat de beoordeling ten goede komt.
De jury heeft vier criteria gehanteerd bij het beoordelen van de projecten: innovativiteit is voor een prijs die zich Vernufteling noemt een vanzelfsprekend uitgangspunt. Tegelijkertijd weegt voor de jury zwaar het economisch potentieel van het project, het maatschappelijk belang dat ermee wordt gediend en de potentie die het heeft om er daadwerkelijk toe te doen. Prachtige ideeën, hoe vindingrijk ook, die niet de potentie hebben daadwerkelijk toegepast worden, zullen een lagere score krijgen dan ideeën die wellicht niet zo hemelbestormend zijn, maar wel weten in te grijpen in de maatschappelijke praktijk.

Greenheart
Het eerste project dat de jury onder de aandacht wil brengen is de Greenheart, ingediend door AA Planadvies. Het behelst het ontwerp van een kleine vrachtboot, voortgedreven met zeil en elektrisch, dat dankzij de geringe diepgang geschikt is om vrijwel overal aan te leggen. Het schip is ontwikkeld voor het verrichten van pendeldiensten tussen eilanden in de Grote Oceaan, waar de bevolking in het algemeen niet kapitaalkrachtig genoeg is om gangbare transportschepen in dienst te brengen. De jury beschouwt het als een hartverwarmend project, dat daadwerkelijk kan bijdragen aan verbetering van de levensstandaard op de eilanden. Wat dit project extra bijzonder maakt is dat het open source is ontwikkeld, juist erop gericht om tot een zo goedkoop en voor het doel goed inzetbaar ontwerp te komen. Dit alles is voor de jury reden dit project een eervolle vermelding toe te kennen.

De uitslag
Dat de jury de sluisdeur, ook al viel deze juist buiten haar eigen top drie, vermeldt is omdat deze bij de publieksverkiezing een overweldigend aantal stemmen wist te vergaren, aanzienlijk meer dan waarmee het publiek de andere projecten waardeerde.

Bij het publiek verwierf Greenheart een tweede plaats met een fors aantal stemmen. Weliswaar niet genoeg om daarmee tot de top drie te behoren, de jury ziet hierin wel een duidelijke ondersteuning voor de eervolle vermelding van dit project.
In combinatie met de stemmen van het publiek is de uitslag van de Vernufteling 2014:
Plaats 3 - Hydrochip van TNO
Plaats 2 – Spinning disk van Flowi
En conform de afspraak dat het oordeel van het publiek even zwaar zou meetellen als dat van de jury, heeft de jury besloten aan te wijzen: de opvouwbare sluisdeur van Royal Haskoning DHV als winnaar van de Vernufteling 2014.
Gert
- Varen is Leven -
Mijn website AA-Planadvies is op 12 april helemaal vernieuwd.Plaats reactie